Garancija je 10 let.

Življenjska doba prenapetostne zaščite je več kot 20 let.

Tehnične podrobnosti so podane v priloženem prospektu.

Sandwich Block (SB) (pdf)

Za podrobnosti vam je na voljo Ivan Opeka u.d.e.i., ki je strokovni pooblaščenec podjetja LEC-USA.

Prenapetostne zaščite tipa Sandwich Block.


  • V asortimaju navedenih prenapetostnih zaščit so zaščite na napetostnem nivoju 0,4 kV.

  • Bistvena prednost teh zaščit je hitrost odpiranje ventila izpod 1 nano sekunde ( 10 -9 s).

  • Pri naročilu navedenih zaščit je potrebno podati parametre mreže, porabnika, lokacija namestitve in podatke obstoječega ozemljitvenega sistema.

  • Priporoča se instaliranje vsaj dveh paličnih ozemljil Chem Rod.

  • Povezava med zaščitnim elementom in ozemljilom se izvede z Cu vrvjo z minimalnim presekom 70 mm.

  • Razdalja med ozemljilom in zaščitnim elementom naj bo čim krajša.

  • Pri povezavi je potrebna posebna pozornost pri polmeru krivin Cu vrvi (induktivna komponenta).

  • S tem se zagotovi minimalna induktivna impadanca in optimalno delovanje zaščite v časovnem rangu izpod 1 nano sekunde.

 
KONTAKT

IMATE VPRAŠANJE ALI ŽELITE PONUDBO?


KONTAKTIRAJTE NAS NAŠE STORITVE