Preprečevanje direktnega udara strele z DAS sistemom.


Prednosti proti klasičnem strelovodnemu sistemu:

  • preprečuje direkten udar strele v strelovodni sistem,
  • tok praznitve električnega naboja je zmanjšan za 10 000 krat. S tem se avtomatsko eliminirajo    sekundarni učinki direktnega udara strele,
  • ne potrebuje električnega napajanja,
  • zaradi majhnega toka praznitve proizvajalec in dobavitelj predvideva ozemljitveni vodnik 16 mm2. Po naših predpisih in standardih je povezava med DAS sistemom in ozemljilom  izvedena z bakreno vrvjo 70 mm2,
  • vzdrževanje ni potrebno,
  • garancija na funkcionalno delovanje sistema je 30 let,
  • življenska doba cca 60 let ( življenjska doba Rf materiala).

Zaradi širokega spektra tipov zaščit DAS je potrebno pridobiti osnovne podatke o objektu, lokaciji, izokeravnično število in ozemljitveni podatki ter specifična upornost terena.

Za podrobnosti vam je na voljo Ivan Opeka u.d.e.i., ki je strokovni pooblaščenec podjetja LEC-USA.

 
KONTAKT

IMATE VPRAŠANJE ALI ŽELITE PONUDBO?


KONTAKTIRAJTE NAS NAŠE STORITVE