Storitve

EKSKLUZIVNO ZASTOPSTVO

EKSKLUZIVNO ZASTOPSTVO za naprave in opremo:

 • ki preprečuje direktni udar strele v objekte,
 • ki ščiti energetske, signalne in komunikacijske sisteme pred prenapetostjo,
 • ki zagotavlja ozemljitve, ki jih zahtevajo določila s prve in druge alinee tega odstavka,

proizvajalca: LEC, Colorado, ZDA

za področje: SLOVENIJE, HRVAŠKE in AVSTRIJE,

ELEKTROINŽENIRING

ELEKTROINŽENIRING:

 • naprav in opreme proizvajalca LEC, COLORADO, ZDA,
 • projektiranje VN in NN el.instalacij,

IZVAJANJE

IZVAJANJE najzahtevnejših elektromontažnih in vzdrževalnih del:

 • VN in NN instalacij,
 • instalacij in opreme v “Ex” izvedbi,
 • naprav proizvajalca LEC, COLORADO, ZDA idr.

KONTROLE, PREGLEDI in ELEKTRIČNE MERITVE

 • električnih instalacijah vseh vrst, napravah in strelovodnih napeljavah,
 • telefonskih in signalnih kablih,
 • sistemih napajanja na PC in AOP centrih,
 • električnih merilnih garniturah,
 • transformatorjih, tr. zaščitah in VN blokih ter ostalih VN instalacijah in napravah do 35 kV,
 • instalacijah v eksplozijsko varni izvedbi (“Ex”),
 • ozemljitvenih sistemih.

Za vsa opravljena dela se izdajo: PREDPISANI merilni protokoli, zapisniki ali poročila in predlogi sanacije predmetne problematike.