Reference

Z opremo na področju preprečevanja direktnega udara strele v objekte tipa DAS in ozemljitvenih sistemov tipa CHEM-ROD smo opremili že več objektov v SLOVENIJI in HRVAŠKI in sicer:

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
KEMIJSKI INŠTITUT, Ljubljana,
KLINIČNI CENTER, Ljubljana,
SLOVENSKE ŽELEZNICE (ENP Sava, objekt s TK napravami, RDZ),
AERODROM LJUBLJANA, Zgornji Brnik,
NLB, Ljubljana,
Ministrstvo za obrambo RS (objekti Slovenske vojske),
POP-TV, Ljubljana (komercialna televizijska postaja),
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Ljubljana,
TKI Hrastnik,
MESTNA HRANILNICA LJUBLJANA, Ljubljana,
ZZZS, Ljubljana,
ISKRA KONDENZATORJI d.d., Semič
PIVKA PERUTNINARSTVO d.d., Neverke,
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Neverke
INTEREUROPA d.d., Koper,
TALUM d.d., Kidričevo,
MELAMIN kemična tovarna d.d., Kočevje,
TELEKOM SLOVENIJE – MOBITEL, (mobilna baza),
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA (vodarne v Ljubljani),
ADRIA AIRWAYS, Zgornji Brnik (montažna hala),
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, Brnik
PLOVPUT Split (svetilniki na Jadranskem morju),
ELEKTROISTRA Pula (oddajniki in pretvorniki).

S prenapetostnimi zaščitami tipa SB 220/380 3Y smo opremili naslednje objekte v Sloveniji:

SLOVENSKE ŽELEZNICE (železniška postaja Divača),
MELAMIN kemična tovarna d.d., Kočevje,
tovarna aluminija TALUM Kidričevo,
prehrambena industrija KOLINSKA d.d., Ljubljana

Na področja elektro-inženiringa, montaž in sanacij el.instalacij, el.meritev in kontrol na:

NN instalacijah, VN instalacijah, transformatorskih postajah, strelovodnih napeljavah in ozemljilih izvajamo dela strokovno, kvalitetno in v skladu z zahtevami veljavnih predpisov in standardov.

Kot referenco navajamo le nekaj objektov, kjer so izvedena navedena dela:

KLINIČNI CENTER Ljubljana, KRKA tovarna zdravil, Novo mesto
NOVOLES Straža, CANKARJEV DOM Ljubljana,
KOLIČEVO KARTON, papirnica, GORIČANE tovarna celuloze in papirja,
EXOTERM Kranj, MELAMIN Kočevje,
SNEŽNIK Kočevska Reka, STEKLARNA Hrastnik,
NOVOTEKS Novo mesto, TOSAMA Domžale,
BETI Metlika, ISKRA KONDENZATORJI Semič
idr…