Prenapetostne zaščite

Prenapetostne zaščite tipa Sandwich Block.

V asortimaju navedenih prenapetostnih zaščit so zaščite na napetostnem nivoju 0,4 kV.

Bistvena prednost teh zaščit je hitrost odpiranje ventila izpod 1 nano sekunde ( 10 -9 s).

Pri naročilu navedenih zaščit je potrebno podati parametre mreže, porabnika, lokacija namestitve in podatke obstoječega ozemljitvenega sistema.

Priporoča se instaliranje vsaj dveh paličnih ozemljil Chem Rod.

Povezava med zaščitnim elementom in ozemljilom se izvede z Cu vrvjo z minimalnim presekom 70 mm2 .

Razdalja med ozemljilom in zaščitnim elementom naj bo čim krajša.

Pri povezavi je potrebna posebna pozornost pri polmeru krivin Cu vrvi (induktivna komponenta).

S tem se zagotovi minimalna induktivna impadanca in optimalno delovanje zaščite v časovnem rangu izpod 1 nano sekunde.

Garancija je 10 let.

Življenjska doba prenapetostne zaščite je več kot 20 let.

Tehnične podrobnosti so podane v priloženem prospektu.

Sandwich Block (SB) (pdf)

Za podrobnosti vam je na voljo Ivan Opeka u.d.e.i., ki je strokovni pooblaščenec podjetja LEC-USA.