Ozemljitveni sistem Chem Rod

TEHNIČNI OPIS OZEMLJITVENEGA SISTEMA IZVEDENEGA S KEMIČNO AKTIVNIMI OZEMLJITVENIMI SONDAMI TIPA CHEM ROD, PROIZVAJALCA LEC-USA

Ozemljilo je sestavljeno iz cevnih ozemljil in ozemljitvenih vodov, ki medsebojno povezujejo cevna ozemljila. Cevna ozemljila so kemično aktivne ozemljitvene sonde dolžine 2 m, tipa CR-6, proizvajalca LEC iz Colorada v ZDA, ki ustrezajo vsem mednarodnim standardom in predpisom, tudi ekološkim.

Kemijsko aktivne ozemljitvene sonde tipa CR-6 v primerjavi s klasičnim horizontalnim ozemljilom na enaki površini zmanjšajo električno ponikalno upornost ozemljila za 30 krat.

Preberi več

Ponikalna upornost tovrstnega ozemljila ni odvisna od temperature in vlažnosti terena, v katerega je montirano.

Tovrstna ozemljila so instalirana vertikalno v zemljo, tako da na njih ne vplivajo enosmerni električni tokovi, ki bi povzročali odnašanje materiala (železnica, tramvaj).

Življenjska doba takega ozemljila je po podatkih proizvajalca 60 let.

Garancijska doba je 30 let.

Ozemljitvena sonda CR-6 se montira v izvrtino cca f = 30 cm, ki se jo zapolni s posebnim polnilom GAF (Grounding Augmentation Fill), ki zmanjšuje prehodno upornost med ozemljilom in okoliškim terenom ter zmanjšuje specifično upornost tal.

Ozemljitvena sonda je izdelana iz perforirane bakrene ali nerjaveče cevi f = 2,5 “, polnjene s konduktivnim polnilom Refill Kit. Namen tega polnila je, da se preko odprtin, ki so na ozemljitveni sondi in sicer en par na vsakih 0,5 metra, izloča na površino ozemljitvene sonde, s čemer preprečuje nastajanje tokovne zapore na površini sonde oziroma omogoča večjo prevodnost površine sonde.

Ozemljitveni vod se priključi na priključno vrv ozemljitvene sonde z bakreno skodelno sponko.

Preko tako vložene in priključene ozemljitvene sonde se zabetonira zaščitni pokrov, ki ščiti in omogoča dostop do ozemljitvene sonde in spoja ob periodičnih pregledih in električnih meritvah.

Ozemljitveni vod se izvede z bakreno vrvjo preseka 70 mm2 oziroma vodnikom NYY 1 x 70 mm2 .

V zemljo se ga vkoplje le zaradi mehanske zaščite. Služi le kot povezava med ozemljitvenimi sondami in ozemljitvenimi uvodi.


PREDNOST PALIČNIGA OZEMLJITVENEGA SISTEMA CHEM ROD PROIZVAJALCA LEC-USA PROTI KLASIČNEMU HORIZONTALNEMU TRAČNEMU OZEMLJITVENEMU SISTEMU

Eno palično ozemljilo Chem Rod nadomesti 30-50 m horizontalnega tračnega ozemljila za enako vrednost ponikalne upornosti.

Zato je obseg gradbenih del več kot 10x manjši.

Ker ni potrebno kopati globokih kanalov 80 cm in dovažat zemlje ali ilovice, je verjetnost poškodbe horizontalnih infrastrukturnih instalacij bistveno manjša.

Čas vgradnje je do 5x hitrejši kot pri horizontalnem ozemljilu.

Odvažanje odvečnega izkopanega materiala ni potrebno (stroški deponije).

Galvanska povezava med posameznimi ozemljili se izvede z Cu vrvjo ki se instalira v globino do 10 cm na asfaltni površinah in na odprtih površinah do 20 cm (mehanska zaščita vrvi).

Preberi več

Ponikalna upornost ozemljila Chem Rod je neodvisna od zunanje temperature, vlažnosti in letnih časov.

Maksimalna deviacija od letnega povprečja je do 8 odstotkov.

Zunanje polnilo GAF  zagotavlja stalen popoln stik z okoliškim terenom.

Vplivi blodečih tokov pri enosmernem napajanju (železnice, tramvaj) so nični, material se ne odnaša.

Zunanji vplivi zaradi agresivnih tekočin (kislina, lug) ne vpliva ali poškoduje paličnega ozemljila, ker se le to nahaja v funkcionalnem zaščitnem polnilu GAF.

Namenski izliv agresivnih tekočin v samo sondo ali pod zaščitni pokrov ni dovoljen.

Zaradi omenjenih problemov se sonde izvajajo v  Cu izvedbi (neagresivna tla), in Rf kjer je možnost dostopa agresivnih tekočin.

Faktor polaganja večjega števila sond je pri dveh sondah 1,01 pri petdesetih 2,00.

Kar pa ne velja za klasična palična ozemljila zabita v teren.

Vsi spoji ozemljitvenega sistema so izvedeni pod zaščitnim pokrovom ozemljitvene sonde in so dosegljivi za kontrole in meritve.

Zato lahko ponikalno upornost objekta izmerimo in izračunamo na osnovi meritev ponikalne upornosti  posamezne sonde in izračunamo po predpisani formuli proizvajalca ( uporabljeni instrument AEMC kleščni merilnik s frekvenco impulza cca 2000 Hz).

Odstopanje izračunske vrednosti ponikalne upornosti od izmerjene vrednosti po  UI metodi ali Behrendovi metodi znaša le nekaj odstotkov (stroški meritev se s tem znižajo).

V primeru širitve objekta se palična ozemljila Chem Rod izvleče iz zaščitnega konduktivnega zunanjega polnila GAF in ponovno instalira na novo lokacijo skladno z ustrezno zakonodajo.

Garancija ozemljitvenega sistema izvedenega z Chem Rod je 30 let.

Stanje ozemljitvenih sond Chem Rod  v Cu obliki, ki so bile instalirane pri nam pred 28 leti je kot na dan vgradnje, kar je vidno iz slik (na osnovi zahteve investitorja).

Življenjska doba Chem rod ozemljitvenega sistema izvedenega z  Rf ozemljili je enaka življenjski dobi betonskih konstrukcij.

Za palična ozemljila Chem Rod in polnila so pridobljeni  SIQ certifikati in  IVZ.


SEZNAM OBJEKTOV OPREMLJENIH S PALIČNIMI OZEMLJILI CHEM ROD CR-6 in CR-8 PROIZVAJALCA: LEC, BOULDER COLORADO, USA

Preberi več

DRŽAVNI ZBOR LJ

 • TP,Objekt DZ

KLINIČNI CENTER LJ

 • TP,hospital blok,poliklinika,ortopedija in
 • Urgenca s travmotologijo

LB LJ

 • Stolpnica in TP

MESTNA HRANILNICA

 • Objekt Hranilnice

KOMUNALNO PODJETJE VODOVOD IN KAN. LJ

 • Objekti v Klečah,Savljah in vse ostale ČP v sistemu vodovoda

POP TV LJ

 • TP,studijsko ozemljilo in antenski stolp

KOLINSKA LJ

 • TP,AOP in KISARNA

KEMIČNI INŠT. LJ

 • Zaščitno ozemljilo za mikroskop. teh.

SLO ŽELEZNICE

 • Kontrolni stolp na Vilharjevi in
 • Napajalna postaja Sava

LETALIŠČE JP BRNIK

 • TP,hangarji,kontr.nadz.sisteminparkirišča

RUZP

 • Radarski nadzorni sistemi

TOVARNA ALUMINIJA KIDRIČEVO

 • TP in AOP center

TOVARNA MOČNIH KRMIL NEVERKE

 • TP,silosi in proizvodni objekti

INTEREVROPA KOPER

 • TP in poslovni stavbi

ISKRA SEMIČ

 • TP in proizvodni obrati

TKI HRASTNIK

 • TP in proizvodni obrati

PAPIRNICA VEVČE

 • TP

MELAMIN KOČEVJE

 • TP,cisterne,silosi,proiz.obrati in AOP

OBJEKT MOLa LJ

 • Upravni objekt

OBJEKTI V  DRŽAVI HRVAŠKA

OTOŠKI SVETILNIKI NA JADRANU

 • Objekt svetilnika i naprave Fotovoltaike

REPETITORJI IN BAZNE POSTAJE HEPa

 • Stolpi in energetika

PS: V gornjem seznamu niso navedeni objekti z manj kot 4 instaliranimi sondami in objekti z oznako ZAUPNO v SLO in POVERLJIVO v CRO.