Dobrodošli!

Družinsko podjetje, Elsonic d.o.o. je bilo ustanovljeno 25.02.1993.

Osnovna dejavnost podjetja je bila izvajanje kontrol, pregledov in električnih meritev, v skladu s tehničnimi predpisi in standardi, na: nizkonapetostnih električnih instalacijah in napravah, strelovodnih napeljavah, ozemljitvenih sistemih, visokonapetostnih instalacijah in napravah do 35 kV.

V smislu iskanja čim boljših rešitev na področju varovanja in ozemljevanja elektronskih in elektroenergetskih sistemov smo pridobili ekskluzivno zastopanje ameriškega podjetja Lightning Eliminators & Consultants. S programom: preprečevanje direktnega udara strele ( DAS systems), prenapetostne zaščite v nano tehnologiji in palična ozemljila tipa Chem Rod.

Interes v našem podjetju je nenehno strokovno izobraževanje, kakovostna storitev, vgradnja vrhunskih materialov, dobava na rok in strokovno svetovanje pri reševanju problemov.

Dolgoletno problematiko na področju direktnega udara strele, prenapetosti in ozemljil uspešno rešujemo z zgoraj navedenim programom LEC-USA.

Vsa dela izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Uspešno sodelujemo z zunanjimi sodelavci.

Naš cilj je, da dosledno uresničujemo zastavljene cilje in sledimo zadovoljstvu naših naročnikov.

Zastopstvo

Ekskluzivno zastopstvo za naprave in opremo proizvajalca: LEC, Colorado, ZDA...

Preberi več

Inženiring

Inženiring naprav in opreme proizvajalca: LEC, Colorado, ZDA...

Preberi več

Električne meritve

Izvajanje kontrol, pregledov in električnih meritev...

Preberi več

Izvajanje

Izvajanje elektromontažnih in vzdrževalnih del...

Preberi več